Disclaimer Energie Coöperatie Rhenen U.A.

Door deze webpagina’s te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer. De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden.

De website en alle onderdelen ervan, met uitzondering van de externe links, zijn eigendom van Energie Coöperatie Rhenen U.A. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken of te gebruiken zonder toestemming van Energie Coöperatie Rhenen U.A.

Energie Coöperatie Rhenen U.A. is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website of uit de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Deze website bevat links naar websites en bestanden die door andere partijen dan Energie Coöperatie Rhenen U.A. worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Energie Coöperatie Rhenen U.A. heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Deze website wordt mogelijk gemaakt door Energie Coöperatie Rhenen U.A.

Deze disclaimer is opgesteld d.d. 01-06-2021

Algemeen

info@energiecooperatierhenen.nl

Statuten

Huishoudelijk Reglement

KvK: 83029532

Bank: NL70 RABO 0377 6592 74

Over deze site

Privacybeleid

Disclaimer

© Energie Coöperatie Rhenen

Volg ons binnenkort op