Op donderdag 6 januari 2022 vond een tweede veldbezoek Nude plaats. Niet iedereen kon bij het eerste veldbezoek in december aanwezig zijn en zo werd er nu gelegenheid geboden alsnog het veld te bezoeken. Vanwege de kleine groep kon het gelukkig wel gewoon doorgaan ondanks de coronamaatregelen. Met stichting Werkgroep Millieubeheer Rhenen en stichting Mooi Wageningen zijn we het veld doorgelopen, voor zover dat kon. De grond was flink omgeploegd en het water stond hoog. Desalniettemin was het een goede verkenning en vond er een open gesprek plaats. Het was voor herhaling vatbaar, we zien uit naar een nieuwe mogelijkheid, wellicht wat later in het seizoen