gaan we het gesprek aan met bedrijven op industriegebied Remmerden. Zij zitten dicht bij de beoogde locatie van Zonnepark Remmerden. Zaak om er vroeg bij betrokken te zijn en ook de kansen van dit initiatief te ervaren. Want het is niet alleen maar ingewikkeld, een zonnepark biedt meekoppelkansen voor bedrijven om grootschalig goedkoper zonnepanelen te kunnen aanschaffen voor hun daken. En dat is natuurlijk een win-situatie.

Wethouder Jolanda de Heer spreekt over de achtergrond van de energietransitie waar niet alleen landelijk maar ook regionaal en lokaal aan gewerkt zal moeten worden. Het is een hele opgave en uitdaging en daarom hebben we elkaar ook nodig. Om samen verder te komen en de lusten en lasten eerlijk te verdelen.

Paul Nagtegaal spreekt over de achtergrond van het initiatief, de stappen die genomen moeten worden, de meekoppelkansen en er is veel ruimte om vragen te stellen en naar elkaar te luisteren. Over en weer worden er zaken onder de aandacht gebracht. En dat is precies wat we graag willen: samen dit initiatief naar een hoger plan tillen. Want verduurzaming is een zaak van ons allemaal.​