In juni 2021 is Energie Coöperatie Rhenen opgericht vanwege het gevoelde belang van zeggenschap bij alle collectieve, lokale opwekprojecten. We vinden het belangrijk dat iedereen lokaal kan bijdragen aan de energietransitie door zelf groene energie te gebruiken, op te wekken en mee te denken bij het tot stand komen van projecten. En dat iedereen mee kan profiteren van rendementen. Lokale opwek voor de lokale bevolking. Niet voor niets is onze slogan: Meedoen, meedenken, mee-delen!

De oprichting was een eerste stap. Daarna moesten en moeten nog allerlei zaken verder voorbereid en uitgewerkt worden om goed te kunnen functioneren. Te denken valt aan ledenovereenkomst, huishoudelijk reglement, bankrekening en administratieve processen.

Nu is het tijd om ‘live’ te gaan en de volgende stap in de ontwikkeling van Energie Coöperatie Rhenen te maken. De komende tijd gaan we ons richten op ledenwerving en groei van de coöperatie.

Verder kijken we naar mogelijkheden om in samenwerking met de gemeente Rhenen een bijdrage te leveren aan de energie-opgave door bijvoorbeeld een postcoderoosproject op restgrond te ontwikkelen; het stimuleren van en ontzorgen bij zon-op-dak voor particulieren en bedrijven; besparingsmogelijkheden en bewustwording uit te dragen. We willen graag onze kennis en expertise inzeten, waarbij verbinding van de samenleving bij de energietransitie een belangrijke factor is.

De afgelopen periode hebben we ook inhoudelijk bijgedragen aan de uitwerking van de initiatieven zonnepark Remmerden en zonnepark Nude. De beide zonnevelden in ontwikkeling hebben nog veel stappen te gaan. Op dit moment is het voor de coöperatie goed om zich te richten op de groei van de coöperatie en dat we vandaaruit in gezamenlijkheid verder kunnen werken aan de benodigde energietransitie. Onze rol zal wat betreft beide zonnevelden voorlopig veranderen van initiatiefnemer naar stakeholder.

We blijven bij beide initiatieven nauw betrokken maar vanuit een andere positie. Naar mening van het bestuur van de coöperatie passen de locaties in het beleid van de gemeente en zijn ze nodig in de opgave van de gemeente Rhenen. Beide locaties zijn landschappelijk in te passen en bieden kansen om de biodiversiteit te versterken. Daarbij kunnen wij als coöperatie de lokale en financiële participatie uitstekend vorm geven.

Als we als coöperatie breder gegroeid zijn, zal een verzoek van Solarfields of wij als coöperatie voor minimaal 51% eigenaar willen worden van de beide zonnecentrales met de leden worden besproken. Vanuit een evenwichtige afweging van de diverse waarden en stakeholders werken wij gemotiveerd aan de lokale energietransitie.