Lid worden

Jij kunt lid worden van Energie Coöperatie Rhenen. Het lidmaatschap staat open voor inwoners & bedrijven uit Rhenen én omgeving. Door je lidmaatschap krijg je zeggenschap binnen de coöperatie: meedoen, meedenken & meebeslissen. Wij geven leden invloed op het beleid van de coöperatie, de ontwikkeling en het rendement van energieprojecten en de verduurzaming van Rhenen. Je kunt invloed uitoefenen door je stemrecht in de Algemene Ledenvergadering. Als lidmaatschapsbijdrage vragen wij €30 (inclusief BTW) per persoon die we gebruiken voor de dekking van kosten binnen de coöperatie en voor de ontwikkeling van nieuwe energieprojecten.

Vragen & antwoorden

Energie is duurzaam wanneer het opgewekt wordt door milieuvriendelijke energiebronnen en herbruikbaar is. Duurzame energie wordt steeds belangrijker omdat fossiele brandstoffen door intensief gebruik schaarser worden maar ook minder goed zijn voor het milieu. Het verschuiven van de energieopwekking van fossiel naar volledig duurzaam wordt ook wel de energietransitie genoemd. Windmolens, zonnepanelen en waterkrachtcentrales zijn de belangrijkste bronnen voor de duurzame energieopwekking in Nederland.

Als lid van Energie Coöperatie Rhenen krijg je zeggenschap binnen de coöperatie: meedoen, meedenken & meebeslissen. Door middel van participatie willen wij leden invloed geven op het beleid van de coöperatie, de ontwikkeling en het rendement van energieprojecten. Winst dus in de vorm van actief meewerken aan de verduurzaming van Rhenen.

Door middel van projectparticipatie krijg je invloed op de ontwikkeling, bouw, exploitatie en rendement van dat project. Zo kun je meebeslissen over de uitvoering van een project, heb je inbreng in de ruimtelijke inpassing én kan je profiteren van de energieopbrengst door investering tegen een aantrekkelijk rendement. Best wat voordelen op rij dus!

Jazeker, postcoderoosprojecten zijn zeer geschikt om mee te doen als je weinig wilt/kunt investeren maar toch graag wilt verduurzamen. Project ZonOpvang Rhenen is zo’n postcoderoosproject, wellicht is dit iets voor jou.

De gemeente Rhenen heeft als doel om in 2040 energieneutraal te zijn. De laatste jaren is er vooral aandacht besteed aan het opwekken van zonne-energie door middel van zonnepanelen op daken van woningen en bedrijven. Het blijft van belang dat er steeds meer zon op dak komt! Uit de Routekaart Energietransitie Rhenen blijkt dat zelfs als je maximaal de daken benut, het niet voldoende zal zijn om het doel te halen. Om het tekort aan duurzame energie aan te vullen, zijn er volgens de routekaart 61 ha aan zonnevelden nodig in combinatie met 1 windmolen. Als de windmolen komt te vervallen, moeten er dus meer zonnevelden komen.

Wij gaan niet alleen voor duurzame energie maar we willen ons ook inzetten voor de biodiversiteit. We willen graag met de juiste inpassingsmaatregelen, zoals inzaaien van inheemse flora en geen bemesting/herbicidegebruik, de biodiversiteit versterken wat ook de fauna ten goede zal komen. Het plaatsen van een faunavriendelijk hekwerk en een brede akkersingel geeft ruimte en doorgang voor zoogdieren. Kortom, duurzaamheid én oog voor de natuurlijke omgeving, dat is waar we voor gaan.

Als je meedoet, investeer je. Net als bij andere investeringen zijn daar regels aan verbonden. Wij maken berekeningen over de te verwachten financiële opbrengst die bestaat uit verkoop van opgewekte stroom en het krijgen van subsidie. De opbrengst van opgewekte stroom staat niet vast maar gaat mee met de ontwikkeling op de energiemarkt. Hoe zorgvuldig de berekeningen ook zijn, investeren brengt enig risico met zich mee. We gaan zorgvuldig om met de risico’s en proberen deze zo laag mogelijk te houden. Wij doen ons best dit goed inzichtelijk te maken.

De rechtsvorm van onze coöperatie is U.A.: Uitgesloten van Aansprakelijkheid. Dat betekent dat de leden niet bijdragen in een tekort van de coöperatie. Nu is een tekort van de coöperatie niet waarschijnlijk, maar de gekozen rechtsvorm zorgt dus voor minder risico bij de leden.