Over ons

Energie Coöperatie Rhenen is in juni 2021 officieel opgericht. Vers van de pers dus nog. De coöperatie is met een klein team gestart. Het bestuur zal nog uitgebreid worden en uiteraard hopen we dat veel Rhenenaren zich aan zullen sluiten om gezamenlijk de lokale energietransitie vorm te geven, want dat is waar we voor gaan.

Energie is essentieel voor onze samenleving, moet je maar eens nagaan hoe vaak je op een dag gebruik maakt van elektriciteit. We denken er niet bij na: lekker kopje koffie, warm water voor een sopje, mobieltje dat telkens weer opgeladen moet worden… Zomaar een kleine greep uit ons dagelijkse energieverbruik. We steken een stekker in het stopcontact en het werkt. Maar die energie komt ergens vandaan. En omdat we steeds meer gebruiken hebben we steeds meer nodig.

De laatste jaren wordt ingezet op duurzame energie omdat fossiele energie minder goed blijkt te zijn voor het klimaat en ook steeds minder voorradig is vanwege intensief gebruik. We zitten als land midden in een energietransitie waarbij we steeds meer van fossiele energie naar duurzaam opgewekte energie overgaan. Daarbij is het wel van belang dat de directe omgeving inspraak en profijt heeft! Energie Coöperatie Rhenen start ontwikkelingstrajecten op waarbij het uitgangspunt is dat de coöperatie voor 51% eigenaar kan zijn van het project. Of 100% , we bekijken per project wat haalbaar en wenselijk is.

Het is steeds vaker in het nieuws en onderwerp van gesprek: Er moet iets gebeuren vanwege de opkomende klimaatverandering. Over de oorzaak, aanpak en oplossing, daar verschillen de meningen nogal eens over. Er zijn afspraken gemaakt en de uitwerking daarvan, die gaan we allemaal merken. De transitie waar we nu voor staan komt voort uit een groter verband van verdragen:

De gemeente Rhenen wil in 2040 energie neutraal zijn. Dit betekent evenveel energie gebruiken als duurzaam opwekken. Wat hiervoor nodig is, staat beschreven in de Routekaart Energietransitie Rhenen. Naast energie besparen is energie duurzaam opwekken een belangrijk onderdeel. Er wordt gebruik gemaakt van een Zonneladder waarbij alle treden nodig zullen zijn om de doelen te kunnen halen. De gemeente steunt dan ook van harte onze inzet en expertise en we zullen over en weer kijken hoe we elkaar kunnen versterken.

Wij willen als Energie Coöperatie Rhenen ons inzetten voor de ontwikkeling en uitvoer van duurzame energieprojecten, sámen met de lokale gemeenschap. We staan en gaan voor de verduurzaming van Rhenen!

Paul Nagtegaal

BESTUURSLId

06-50821923
paul.nagtegaal@energiecooperatierhenen.nl

Frans-Peter Scheer

bestuurslid

06-45271651
frans-peter.scheer@energiecooperatierhenen.nl