Persoonsgegevens
Wij verwerken persoonsgegevens over u, omdat u gebruik maakt van de diensten van ons, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons verstrekt. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Bankgegevens


Waarom wij uw gegevens nodig hebben
Wij verwerken uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om vraagt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen of informeren. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst en om een nieuwsbrief te kunnen vesturen als u zich daarvoor heeft aangemeld.

Delen met anderen
Wij verstrekken uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe lang we gegevens bewaren
We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

In kaart brengen website bezoek
Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij gebruiken deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Als u lid bent, kunt u via de klantenportal uw gegevens bekijken en aanpassen. Verder kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar ons mailadres (zie contactpagina). We zullen uw verzoek zo spoedig mogelijk behandelen.

Beveiligen
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ons contactformulier.

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 01-06-2021