Zonnepark Remmerden

Het project

We willen allemaal dat het klimaat leefbaar blijft. En dat we gebruik kunnen maken van energiebronnen om te leven en ons werk te doen. Energie Coöperatie Rhenen gelooft in de urgentie om nú stappen te zetten in de opwek van duurzame energie. Om te komen tot een beter leefmilieu voor iedereen. Dit willen wij niet alleen doen maar samen met omwonenden, inwoners en bedrijven. Een van de initiatieven die wij zijn gestart is de ontwikkeling van Zonnepark Remmerden. Dit project doen we samen met Solarfields, ontwikkelaar van grootschalige zonneprojecten. Dit zonnepark en de locatie vallen binnen de duurzaamheidsplannen van gemeente Rhenen. Een belangrijke voorwaarde voor zowel de gemeente als voor onszelf is proces- en financiële participatie van de lokale samenleving. Op deze pagina vind je meer informatie over de laatste stand van zaken. En kan je je aanmelden zodat we samen die stap zetten richting een duurzame toekomst.

De locatie

Het plangebied wordt ingesloten tussen industriepark Remmerden en het bos, grenst aan de Autoweg en is 21 ha groot. Wij verwachten hier een zonnepark te kunnen realiseren met een opgesteld vermogen van circa 25,3 MWp. Het zonnepark zal naar verwachting 23.894.000 kWh per jaar aan duurzame stroom produceren.

Participatie

De komst van een zonnepark verandert de omgeving en heeft impact op het leven van de omwonenden. Energie Coöperatie Rhenen wil graag door middel van proces- en financiële participatie betrokkenen invloed geven zodat zij actief deel kunnen nemen aan de ontwikkeling van hun omgeving en daarmee ook de energietransitie. Financiële participatie levert rendement op een investering op. Door participatie zo in te richten waarbij de omgeving wordt uitgenodigd om mee te praten, realiseren wij zonneparken die meerwaarde creëren voor de leefomgeving.

Koppelkansen met bedrijfsdaken

Op 31 mei hebben we een bijeenkomst gehad met bedrijven van het bedrijventerrein Remmerden om over initiatief te vertellen en na te denken over koppelkansen vanuit dit initiatief voor zonnepanelen op omliggende bedrijfsdaken. Het inzetten van bedrijfsdaken voor de opwek van duurzame energie is belangrijk! Het is niet voldoende om de lokale duurzaamheids-doelstellingen te halen maar we kunnen elkaar versterken op het gebied van netinpassing, bouw en beheer. Ook kleinere stappen brengen je verder.

50 / 50

Energie Coöperatie Rhenen & Solarfields willen gezamenlijk het ontwikkelingstraject verder uitwerken. Uitgangspunt is dat beide partijen voor 50% eigenaar zijn van het project. Voor project Zonnepark Remmerden gaan we dus voor 50% eigendom door de lokale omgeving. We nodigen daarom ook alle Rhenenaren (zowel inwoners als bedrijven) uit om mee te doen zodat we dat streven ook echt kunnen halen. Naast financiële participatie wordt er geluisterd naar jouw ideeën en meningen ten aanzien van de inrichting en ecologische inpassing. Een mooie kans om actief deel te nemen aan de verduurzaming van je eigen omgeving!

Aanmelden

Met de direct omwonenden en bedrijven Remmerden zijn al gesprekken geweest en bijeenkomsten gehouden. De lokale samenleving zal ook betrokken worden, data en info volgen later. De afbeelding hieronder laat het procesverloop zien en wat er op de bijeenkomsten ter sprake zal komen:

Nadat in een later stadium de omgevingsvergunning is vastgesteld, komt er ook de mogelijkheid om financieel deel te nemen. Bij de financiële participatie willen we gaan voor een eerlijke verdeling, zodat iedereen de kans krijgt om het eigen verbruik te compenseren. Op dit moment kunnen we nog niet precies melden hoe de financiële participatie vorm krijgt. Dat moet nog verder worden uitgewerkt. De leden van Energie Coöperatie Rhenen denken daar over mee. Heb je belangstelling om in een later stadium te investeren,  dan kun je dat aangeven op het aanmeldformulier.

Na aanmelding ontvang je een bevestiging van inschrijving. Als het project daadwerkelijk zover is dat er financieel deelgenomen kan worden, ontvang je daarover informatie.  Uiteindelijk ontvang je een deelnemersovereenkomst en factuur. De inschrijving is definitief als je de overeenkomst hebt getekend én de factuur betaald hebt.

Nieuwsberichten Zonnepark Remmerden

Hoever zijn we...

Omgevingsgesprekken
Principeverzoek aanvragen
Betrekken samenleving
Landschappelijke inpassing
Ontwerp en tech. onderzoek
Omgevingsvergunning aanvragen
SDE++ subsidie aanvragen
Werving en financiering
Aanbesteding
Realisatie
In gebruik name!