Energie Coöperatie Rhenen en Solarfields zijn een initiatief gestart om ten zuiden van de Nude een verkenning te doen voor de mogelijkheid van een zonnepark. Eén van de eerste prioriteiten was het informeren van de aanwonenden. Want zij hebben er in hun leefomgeving direct mee te maken. Eind oktober vonden keukentafelgesprekken plaats met aanwonenden.

Na de keukentafelgesprekken wordt de cirkel iets uitgebreid en worden ook de omwonenden betrokken, zoals onderstaande afbeelding ook laat zien:

Op maandag 8 november 2021 vond de eerste bijeenkomst plaats voor de aan- en omwonenden. Energie Coöperatie Rhenen en Solarfields hadden voor deze avond ook de gemeente Rhenen uitgenodigd om de energie-opgave en het beleid toe te lichten. De opzet van deze avond was informeel en er was volop gelegenheid om bij de 3 verschillende partijen (gemeente Rhenen, Energie Coöperatie Rhenen en Solarfields) informatie in te winnen en met hen in gesprek te gaan.

Het was een drukbezochte inloopavond, bijna alle uitgenodigde aan- en omwonenden waren aanwezig alsook een aantal bezoekers uit de bredere cirkel van omwonenden Rhenen. Mensen hadden verschillende vragen en zorgen en gingen daarover het gesprek aan. Daar zijn deze bijeenkomsten ook voor bedoeld. De eventuele komst van een zonnepark heeft impact op vooral de direct aanwonenden maar ook voor de omwonenden. Zo zijn zorgen over o.a. natuur, landschap en het vrije uitzicht gedeeld en kon men al aangeven waar de initiatiefnemers rekening mee zouden kunnen houden.

We kijken terug op een goede avond waarin constructieve bijdragen werden geleverd en met ruimte voor elkaars belangen. De bijeenkomst krijgt een vervolg met een veldbezoek en werksessies over de landschappelijke inpassing. Vervolgens worden ook belangengroepen en de lokale samenleving betrokken. Alle input wordt gebruikt voor het aanvragen van de omgevingsvergunning. Dat is het formele moment waarop besloten wordt of het zonnepark er kan komen.