Knagende beestjes, watergangen en schiet-hutten. Er kwamen nogal wat interessante wetenswaardigheden naar boven tijdens het eerste veldbezoek Nude. Toegegeven, het was koud, modderig en miezerig maar dat mocht de ‘pret’ niet drukken.

Op vrijdag 10 december vond het veldbezoek plaats in het kader van het initiatief Zonnepark Nude. Deskundigen van het ecologisch adviesbureau Eelerwoude waren hierbij aanwezig. Alsook afgevaardigden van natuurorganisaties Stichting Werkgroep Milieubeheer Rhenen en het Utrechts Landschap. Mooi Wageningen kon er niet bij zijn maar voor hen zal een andere mogelijkheid voor een veldbezoek worden gezocht. Verder waren de gemeente Rhenen en de grondeigenaren vertegenwoordigd en een aantal aan- en omwonenden. Vanuit de initiatiefnemers was Energie Coöperatie Rhenen erbij, Solarfields kon door helaas (door overmacht) niet erbij zijn.

Doel van het veldbezoek was de ecologische en landschappelijke kenmerken van het gebied in kaart te brengen. Deze dienen als basis bij het verdere onderzoek en de uitwerking voor de landschappelijke inpassing. Het veldbezoek was bedoeld om informatie te vergaren en over het plangebied in gesprek te zijn.

De groep aanwezigen splitste zich op in twee kleinere groepen en onder leiding van de mensen van Eelerwoude zijn we het gebied in- en doorgelopen. Er is gesproken over ruimte voor de natuur, aandachtspunten zijn meegegeven, zorgen zijn geuit en het onderlinge gesprek werd gevoerd. Want er spelen allerlei belangen een rol, ieder zit er anders in en heeft een eigen kijk op de ontwikkelingen. Dan is het goed om naar elkaar te luisteren, ruimte te geven aan de verschillen en toch ook weer te zoeken naar samenwerking.

Er werd aangegeven dat het gebied vroeger vol stond met fruitbomen. Het zou mooi zijn als iets hiervan weer een plek kon krijgen bij de inpassing.

De aanwezige steenmarters kwamen ook ter sprake. Super dat deze er zitten maar zoals veel zaken hebben ook deze kleine knagers een keerzijde. Namelijk dat ze de bekabeling kapot kunnen bijten. Goed om rekening mee te houden! En kunnen de herten wel over het hek heen?! Moet er eigenlijk wel een hek komen, kan dat niet anders…

Zomaar een greep uit de vele gespreksonderwerpen en we zijn nog lang niet uitgepraat. Het begint nu juist en we hopen van harte dat we het onderlinge gesprek zullen blijven voeren met elkaar. Zodat we in gezamenlijkheid kunnen zoeken naar een passende oplossing die ruimte biedt voor de energieopgave én onze kostbare natuur.

Eelerwoude is na het gezamenlijke veldbezoek nogmaals het terrein doorgegaan om nog meer inhoudelijke informatie te vergaren om de quickscan op te kunnen stellen. Zodra het rapport er is, delen wij dat met de aanwezigen en zal het rapport op de Nude-projectpagina van Energie Coöperatie Rhenen geplaatst worden.