in deze eerste bijeenkomst op 19 april in het gemeentehuis van Rhenen. Solarfields en Energie Coöperatie Rhenen zijn de initiatiefnemers van Zonnepark Remmerden. Namens de coöperatie heeft Paul Nagtegaal keukentafelgesprekken gevoerd bij de mensen thuis. Met déze bespreking willen we in een bredere setting ruimte bieden voor de direct omwonenden om hun gedachten en gevoel uit te spreken. Want voor hen heeft de komst van Zonnepark Remmerden op  de beoogde locatie het meeste impact.

Er is uitleg over waarom een zonnepark nodig is. Er ligt een hele opgave voor de gemeente Rhenen, die zich ten doel heeft gesteld om in 2040 energie-neutraal te zijn. De gemeente heeft een routekaart geschreven want zo’n doel komt niet vanzelf tot stand. Het heeft nogal wat voeten in de aarde om dit doel te behalen en het is van belang om zorgvuldig maar toch stappen te zetten. 

Na het bespreken van de energie-opgave door Wethouder Jolanda de Heer volgt de uitleg over het initiatief Zonnepark Remmerden door Paul. Doel is een zonnepark te realiseren met een goede landschappelijke inpassing en bevordering van de biodiversiteit. Hij informeert wat er allemaal nodig is om te komen tot een daadwerkelijk uitvoer en de stappen die daarbij horen.

Er is ruimte om vragen te stellen, die worden zoveel als mogelijk beantwoord (op de avond zelf maar ook later in een uitgewerkte vraag- en antwoordenbrief) en vervolgstappen aangegeven. Deze omgevingsdialoog was een mooie gelegenheid om te informeren en te bevragen en zo samen een stapje verder te komen. Wordt vervolgd…