Stakeholder

Stakeholder

Belang rijk overleg In het begin van het initiatief Remmerden is er wel een veldbezoek geweest maar het is hoogste tijd om met natuurorganisaties om tafel te gaan en over en weer te bekijken wat de mogelijkheden/wensen/ideeën zijn en aandachtpunten in kaart te brengen. Stichting Utrechts Landschap

Lees verder

Input-meeting

Input-meeting

Stap voor stap Dinsdagavond 11 januari 2022 vond een online Inputmeeting plaats met omwonenden Remmerden. De verkenningsfase van het initiatief is grotendeels afgerond. Het principeverzoek is goedgekeurd. Nu zijn we bezig met ideeën en wensen te verkrijgen om dit mee te nemen in de uitwerking van het

Lees verder

Goedgekeurd principeverzoek Remmerden

Goedgekeurd principeverzoek Remmerden

Een stap verder ! In mei 2021 is het principeverzoek voor initiatief Zonnepark Remmerden ingediend bij de gemeente Rhenen. Bij een principeverzoek toetst de gemeente het plan aan lokaal-, provinciaal- en rijksbeleid. De gemeente is voor het afhandelen hiervan niet aan een wettelijke termijn gebonden. Op het

Lees verder

2e Bijeenkomst omwonenden Remmerden

2e Bijeenkomst omwonenden Remmerden

Samen kijken naar en werken aan een schetsmatige invulling van initiatief Zonnepark Remmerden, was het beoogde doel voor de tweede bijeenkomst voor direct omwonenden. Zodat wensen en ideeën van de direct omwonenden kenbaar gemaakt konden worden. Die informatie zou gebruikt en verwerkt worden in een ontwerptekening van

Lees verder

Bedrijvenbijeenkomst Remmerden

Bedrijvenbijeenkomst Remmerden

In een online meeting gaan we het gesprek aan met bedrijven op industriegebied Remmerden. Zij zitten dicht bij de beoogde locatie van Zonnepark Remmerden. Zaak om er vroeg bij betrokken te zijn en ook de kansen van dit initiatief te ervaren. Want het is niet alleen maar

Lees verder

Bijeenkomst omwonenden Remmerden

Bijeenkomst omwonenden Remmerden

Omwonenden staan centraal in deze eerste bijeenkomst op 19 april in het gemeentehuis van Rhenen. Solarfields en Energie Coöperatie Rhenen zijn de initiatiefnemers van Zonnepark Remmerden. Namens de coöperatie heeft Paul Nagtegaal keukentafelgesprekken gevoerd bij de mensen thuis. Met déze bespreking willen we in een bredere setting

Lees verder