een schetsmatige invulling van initiatief Zonnepark Remmerden, was het beoogde doel voor de tweede bijeenkomst voor direct omwonenden. Zodat wensen en ideeën van de direct omwonenden kenbaar gemaakt konden worden. Die informatie zou gebruikt en verwerkt worden in een ontwerptekening van dit zonnepark.

Om de wensen zichtbaar te maken, lagen er grote ‘invul’-kaarten klaar waarop getekend/geschetst kon worden en waren er voorbeelden van landschappelijke inpassingsmogelijkheden. Een landschapsarchitect was aanwezig om vanuit zijn professie aan te kunnen geven wat al dan niet mogelijk zou zijn.

De bijeenkomst vond plaats op maandagavond 28 juni in het Junglerestaurant van Ouwehands Dierenpark. Een klein aantal (direct) omwonenden was aanwezig waarbij werd aangegeven dat van deelname aan de werkgroepen op dit moment geen sprake zou zijn omdat zij helemaal geen zonnepark willen. Het eerste gedeelte van de bijeenkomst stond in het teken van informatieverstrekking over ontwikkelingen aangaande het initiatief. Verder is er gesproken en geluisterd, ruimte voor vragen gegeven en gevoelszaken zijn geuit.

We hadden graag input gekregen van direct omwonenden voor de conceptschets omdat het initiatief-proces wel doorgaat. Solarfields gaat verder met het maken van ontwerptekeningen en zal die dan samen met Energie Coöperatie Rhenen weer voorleggen aan de omgeving.