Dinsdagavond 11 januari 2022 vond een online Inputmeeting plaats met omwonenden Remmerden. De verkenningsfase van het initiatief is grotendeels afgerond. Het principeverzoek is goedgekeurd. Nu zijn we bezig met ideeën en wensen te verkrijgen om dit mee te nemen in de uitwerking van het ontwerp. Wat nu bekend is kan meegenomen worden in de overwegingen van de uitwerking. Hoe verder we in het ontwerpproces komen, hoe meer aspecten op elkaar afgestemd zijn en ontwerpkeuzes gemaakt worden. Bij de omgevingsvergunning komt de vraag over al dan niet een zonneveld aan de orde. Maar ook als je geen zonnepark wilt, is dit het moment om over de inrichting te praten. Want op het moment dat de omgevingsvergunning is verleend, is dit wettelijk niet meer mogelijk (dan staat het ontwerp vast).

Een landschapsontwerper van adviesbureau Eelerwoude gaf een presentatie over uitgangspunten, een algemene schets van het plangebied en inpassingsmogelijkheden. Hier werd over doorgesproken, een aantal wensen werden meegegeven en zorgen en aandachtspunten benoemd.

De input en opmerkingen van deze meeting nemen we mee bij de inpassing en uitwerking van het ontwerp. Verder gaan we met stakeholders van natuur om tafel en moet de samenleving ook betrokken gaan worden. Het is een proces dat stap voor stap gaat en telkens overdenking en uitwerking met zich meedraagt. Wordt vervolgd…