In het begin van het initiatief Remmerden is er wel een veldbezoek geweest maar het is hoogste tijd om met natuurorganisaties om tafel te gaan en over en weer te bekijken wat de mogelijkheden/wensen/ideeën zijn en aandachtpunten in kaart te brengen. Stichting Utrechts Landschap en de provincie hebben geen gebruik gemaakt van de uitnodiging, Stichting Werkgroep Milieubeheer Rhenen was wel vertegenwoordigd. In een online Stakeholdersmeeting hebben we op 17 januari 2022 naar elkaar geluisterd, bevraagd en geconcludeerd dat het van belang is om in gesprek te zijn met elkaar. Want wij willen graag in gezamenlijkheid tot een uitwerking komen, met ruimte voor elkaars insteek en professionaliteit.